VANG voor mij als beleidsmedewerker

De missie van VANG is om u het essentiële inzicht te geven wat u nodig heeft.
Inzicht op het juiste niveau, om direct uw beleid te toetsen.

VANG monitor

Inzicht in prestaties

Om de landelijke en Europees vastgestelde milieudoelstellingen te kunnen behalen
gebeurt het echte werk op een lokaal niveau. U staat samen met uw team voor de
uitdaging om een effectief afvalbeleid te ontwerpen en in de praktijk te brengen.

VANG helpt u hierbij. Door middel van duidelijke, overzichtelijke dashboards en grafieken in VANG monitor krijgt u niet alleen een scherp inzicht in de huidige stand van zaken, maar ook in de historische prestaties en de gevolgen van beleidsvorming.

Diepgang en vertrouwen

De bij VANG aangesloten partijen verzamelen heel veel informatie met betrekking
tot de bewegingen binnen de afvalketen. Al deze informatie komt in VANG monitor
terecht. Dit stelt u in staat om, als diepgaande analyse gewenst is, met enorm detail
en ultieme zekerheid te kunnen verantwoord.

Zicht op gevolgen van beslissingen

De gevolgen van wijzigingen in de besluitvoering zijn eenvoudig bij te houden door middel van geregistreerde acties over tijd. Zo ziet of het geplande beleid ook goed vertaalt naar de realiteit en of de betrokken partijen daar de gewenste resultaten weten te behalen.

Rapportage

VANG monitor biedt u de mogelijkheid om eenduidige en overzichtelijke rapportages te produceren waarmee u met vertrouwen kunt rapporteren aan stakeholders. U heeft altijd de voor u relevante kerngetallen binnen handbereik.

Ook kunt u, waar nodig, dieper ingaan op specifieke vraagstukken en eenvoudig een prognose uitbrengen voor de toekomst.

Trendanalyse

De tools van VANG stellen u in staat om ontwikkelingen in kaart te brengen. Zo krijgt u zicht op de gebeurtenissen in de praktijk. Met dit verkregen inzicht kunt u het beleid op die ontwikkelingen toespitsen.

Verhalen uit de praktijk

We laten ons werk graag voor ons spreken.

VANG ecosysteem

Samen sterk

Hoewel een beter milieu bij jezelf begint, realiseren we het uiteindelijk samen.
VANG maakt niet alleen tools om inzicht in de afvalketen te krijgen. We werken ook
met veel partijen samen om het inzamel- en registratieproces te stroomlijnen. Zo is elke kilo te verantwoorden en krijgt u zicht op het werkelijke hergebruik van materialen uit alle grondstoffenstromen binnen uw organisatie.

Dit doen we bijvoorbeeld met slimme tools voor planners en chauffeurs. Er is ook
een uitgebreid ketenregistratie-programma wat sorteerders, overslagen en verwerkers
met korte lijnen aan elkaar verbindt en belangrijke informatie tastbaar maakt.

consultancy

De VANG consultants staan voor u klaar als u operationele ondersteuning nodig heeft tot onze producten en diensten, en de lessen die hieruit te leren zijn. Wij adviseren u graag over de inzet en effectiviteit van de diverse inzamelmethodieken, beleid en aanbestedingen.

U kunt desgewenst ook taken aan ons uitbesteden. Denk hierbij aan het verwerken van gegevens of het uitwerken van rapporten en kwartaalcijfers.

We bespreken graag de mogelijkheden!

Ontdek de mogelijkheden