VANG kan veel voor regieorganisaties betekenen

Het management van afval- en materiaalstromen produceert veel complexe informatie.
De missie van VANG is om uw organisatie hier ultieme grip en controle op te krijgen.

tool

VANG tool is een online platform om registratie
van goederen en het beheer van contracten te
stroomlijnen voor uitvoerende en regisserende
partijen binnen de gehele afvalketen.

De voordelen voor u

monitor

VANG monitor is een beveiligd dashboard wat
gemeentelijke functionarissen met relevante
kerngetallen en prestaties presenteert door
middel van heldere en duidelijke informatie

De voordelen voor u

plan

VANG ontwikkelt diverse apps die het proces
van afvalinzameling, transport en registratie
sterk stroomlijnen. Met deze apps verminderen
we de administratieve last voor alle betrokken
partijen enorm.

De voordelen voor u

VANG tool

Inzicht in complexe informatie

Jaarlijks hanteren de bij uw organisatie aangesloten partners vele duizenden tonnen materiaal. Dit wordt verzameld, gesorteerd en verwerkt en wisselt gedurende dit proces meerdere keren van handen. Om goed bij te houden wat de werkelijke prestaties zijn is glashelder inzicht in deze bewegingen onmisbaar. VANG tool voorziet in dit inzicht.

Ook het terugkoppelen van gegevens met betrekking tot de materiaalstromen naar de verschillende betrokken partijen wordt door registratie in VANG tool, en de koppeling aan het grotere VANG-ecosysteem, een fluitje van een cent.

Contractmanagement en capaciteiten

Daarnaast is het van groot belang dat de contractuele afspraken die met de partners overeen gekomen zijn ook in de praktijk behaald worden. Wanneer er een tekort of een overschot aan capaciteit dreigt te ontstaan kunt u dit met VANG tool op tijd signaleren en de gewenste actie ondernemen.

Verhalen uit de praktijk

We laten ons werk graag voor ons spreken.

Betrouwbaar en ervaren

VANG is een ervaren partij in de afvalbranche. We werken al jaren aan het verhogen van inzichtelijkheid
en het verbeteren van resultaten. Zo werken we al met veel partijen in de sector samen.

Eenduidige, actuele rapportage

Inzicht in prestaties

Het materiaal wat zich binnen de keten verplaatst is afkomstig van gemeentelijke en commerciële afvalinzameling. Aangesloten gemeenten kunnen gebruik maken van
VANG monitor, inzamelaars van VANG tool.

Beiden dienen ze in dit opzicht hetzelfde doel; actueel inzicht in de actuele stand van zaken. Inzamelaars rapporteren via VANG tool en delen zo direct de stand van zaken. Zo is iedereen altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. Medewerkers bij aangesloten gemeenten profiteren van ditzelfde inzicht door de inzet van VANG monitor binnen de eigen organisatie.

Hoe actueler de informatie is, hoe scherper de grip op het gehele proces wordt. Hier is iedereen gebaat bij. Met de verbonden diensten van VANG is men altijd op de hoogte en behoort het uitbrengen van arbeidsintensieve rapportages tot het verleden.

consultancy

De VANG consultants staan voor u klaar als u operationele ondersteuning nodig heeft tot onze producten en diensten, en de lessen die hieruit te leren zijn. Wij adviseren u graag over de inzet en effectiviteit van de diverse inzamelmethodieken, beleid en aanbestedingen.

U kunt desgewenst ook taken aan ons uitbesteden. Denk hierbij aan het verwerken van gegevens of het uitwerken van rapporten en kwartaalcijfers.

We bespreken graag de mogelijkheden!

Ontdek de mogelijkheden