VANG monitor

monitor

Helder inzicht – een goed en effectief beleid kan
alleen vorm krijgen als dit onderbouwd kan worden
met diepgaande kennis en grip op de feiten. VANG
monitor geeft u dit cruciale inzicht in prestaties.

VANG monitor geeft helder inzicht in prestaties

Om de landelijke en Europees vastgestelde milieudoelstellingen te
kunnen behalen gebeurt het echte werk op lokaal niveau. Een effectief afvalbeleid, en de acceptatie en betrokkenheid van bestuurders, uitvoerenden en inwoners, is daarbij van onschatbare waarde.

De diverse betrokken partijen in de afvalsector verzamelen al heel veel informatie over alle materiaalstromen. Daar dan ook een enorme uitdaging: een goed beleid kan alleen vorm krijgen als dit onderbouwd kan worden met diepgaande kennis en grip op de feiten.

VANG monitor bundelt deze kennis en presenteert de feiten. Op basis
van eerdere resultaten en beslissingen kunt u met vertrouwen daadkrachtige besluiten nemen voor de toekomst.

Hoe we u kunnen helpen

Het dashboard van VANG monitor geeft u een helder en concreet beeld van de actuele stand van zaken op het gebied van afval binnen uw organisatie. Dit doen we door samen te werken met alle partijen binnen keten en de verzamelde gegevens te combineren in heldere
getallen en grafieken.

Daarnaast biedt VANG monitor ongekende diepgang in zowel actuele als historische gegevens. Dit stelt u in staat om zeer precies te kunnen
bepalen wat de daadwerkelijke impact van wijzigingen is geweest en om te identificeren waar knelpunten precies zitten.

VANG monitor stelt u in staat om eenvoudig een duidelijke rapportage uit te voeren. De belangrijkste informatie en de prestaties in de afgelopen periode komen zo scherp in beeld voor alle belanghebbenden.

Wat VANG monitor voor u kan betekenen​

KPI's en dashboards

Door middel van heldere kerngetallen en op maat gemaakte dashboards bent u altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Altijd verbonden

Als gevolg van de online aard van de VANG diensten hoeft u nooit meer achter gegevens aan. Ketenpartners voorzien informatie automatisch.

Factuurcontrole

Controleer eenvoudig of de facturen van uw verwerkers overeen komen met uw weegbon-administratie.

Historische gegevens

Met behulp van registratie van gegevens over tijd wordt inzichtelijk wat de gevolgen op termijn van wijzigingen in beleid en contracten zijn.

Eenvoudige rapportage

Slimme tools helpen u verslagen uit te brengen, of u nu de laatste jaarcijfers wilt presenteren of een prognose voor komende periode opstelt.

Contractbeheer

Beheer de contracten met uw verwerkers en heb zo direct inzicht in uw financiële prognose.

Diepgang

Naast high-level overzicht biedt VANG monitor de mogelijkheid om diep in de data te duiken om tot de kern van een vraagstuk te kunnen komen,

Actuele informatie

Gemeenten beheren zelf actuele gegevens zoals inwonersaantallen, wagenpark, relevante adressen en samenwerkende partijen.

Onderdeel van een groter geheel

Naast het directe voordeel van het inzicht wat VANG monitor u geeft heeft VANG u veel meer te bieden. We stoppen namelijk niet bij het inzichtelijk maken van data.

Onze visie reikt verder. Veel verder.

Aangesloten partijen in de keten die werken met VANG producten en diensten genieten van allerlei vormen van procesoptimalisatie. Het aanleveren van data en het beheren van afvalstromen was nog nooit zo efficiënt en gestroomlijnd, waardoor er minder administratieve last is en tegelijkertijd de ruimte voor fouten significant afneemt. Zo ontwikkelen we een overkoepelend systeem om het werk van planners en chauffeurs belast met het inzamelen van materiaal effectiever, prettiger en veiliger te maken.

 

Essentiële functionaliteit

Een greep uit de mogelijkheden

VANG monitor is primair bedoeld als hulpmiddel voor alle gemeentelijke functionarissen en administratieve dienst-verleners om inzicht te krijgen in alle materiaal-stromen en bewegingen binnen de organisatie.

Hiernaast vind u de belangrijkste functionaliteit met betrekking tot dit inzicht en beheer op een rij.

Inzicht in…
 • Actuele scheidingspercentages en -gewichten
 • Prestaties van alle betrokken partijen
 • Significante acties, in kaart gebracht op de tijdlijn
 • Vergelijking binnen de eigen stedelijkheidsklasse
 • Details van alle individuele transporten
 • Werkelijk hergebruik van grondstoffen
 • Uitstoot van CO₂ en besparing hierop over tijd
 
Beheer van…
 • Afvalstroomnummers en locaties
 • Inzamelmethodes en wagenpark
 • Aantallen inwoners en huishoudens per jaar
 • Controles en steekproeven
 • Verwerkingsmethode per materiaalstroom
 • Sorteeranalyses