Interview Marcel Caljouw – Avalex

Avalex is vorig jaar gestart met de implementatie van de VANG Monitor. Het bedrijf verzorgt de huishoudelijke afvalinzameling voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Delft en Midden-Delfland.

Vandaag spreken we Marcel Caljouw. Als accounthouder gemeente bij Avalex bewaakt Marcel de kwaliteit van Avalex’ dienstenverlening aan gemeenten.


Welke belangen heb je bij de inzet van VANGmonitor gezien jouw rol?

Ik ben verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de relatie met de deelnemende gemeenten. De basis voor zo’n goede relatie is een goede dienstverlening. Hierbij heb ik vooral veel contact met onze opdracht gevende ambtenaren. Ook ben ik hen van dienst met informatie en advies.

Binnen de dienstverleningsovereenkomsten met elke gemeente, monitor ik de kwaliteit van diensten. Waar dat nodig is stuur ik bij, dat gaat in samenwerking met de opdrachtgever. Voor een goede samenwerking zijn informatie over operatie en afvalprestaties cruciaal.

Download het interview hele via deze knop:

Download

U ontvangt een downloadlink op:

Ik ga heb de privacy-verklaring gelezen en ga hier mee akkoord.

Maak een afspraak

Vul in onderstaand formulier uw gegevens in.
We nemen spoedig contact met u op!