Alle afvalketens zo helder als glas!

Waren alle afval- en grondstoffenketens in Nederland maar zo helder als glas. Dan zouden we zó een vinkje kunnen zetten achter onze duurzaamheidsagenda. En hebben we een glashelder inzicht: waar en hoe wordt het afval verwerkt in Nederland. Dat zou mooi zijn toch? 
 
86% van al het gebruikte Nederlandse glas wordt gerecycled en omgezet in grondstof voor nieuwe producten. Glas is daarmee een schoolvoorbeeld van circulariteit. Een toonbeeld van een optimale afval- en grondstoffenketen. Glas zet wat ons betreft de norm.  
 
Die ambitie – optimaal van afval naar grondstof – kunnen we alleen halen als we inzicht hebben in het werkelijke hergebruik binnen de afvalketens. Omdat het belang van circulariteit de belangen van individuele organisaties overstijgt, is een eenduidige landelijke registratie nodig van de circulaire prestaties binnen elke afvalketen. 
 
Van eilandautomatisering naar ketenautomatisering 
Als afval-ontdoeners, inzamelaars en verwerkers beter circulair willen presteren, vraagt dat om meer bewustzijn en kennis. Dat vereist een norm die de prestaties niet alleen individueel, maar ook binnen de keten meet. Dat maakt circulariteit een stuk helderder, inzichtelijker en dus: haalbaarder. VANG bv biedt een onafhankelijk en intelligent technisch informatieplatform voor alle afval- en grondstoffenketens in Nederland. Op dat platform worden alle afvalstromen geregistreerd. Alles wat uw organisatie nodig heeft voor een intelligente interactie met de big data van de hele afvalketen. 
 
VANG bv is een ervaren partij in de afvalbranche. We werken al ruim 10 jaar aan het verbeteren van inzichtelijkheid en resultaten. Dat maakt ons inmiddels tot een betrouwbare partner van meer dan 200 gemeenten en 100+ verwerkers. 
 
Alle afval-, en grondstoffenketens zo helder als glas. Dat is waar wij voor staan.

Maak een afspraak

Vul in onderstaand formulier uw gegevens in.
We nemen spoedig contact met u op!