VANG tool

tool

Volledige controle – VANG tool geeft inzicht in de
prestaties van uw organisatie. Van inzicht op hoog
niveau tot gedetailleerde informatie en goederenverwerking: VANG tool denkt in oplossingen.

VANG tool geeft helder inzicht in prestaties

VANG tool is een platform wat er naar streeft om dataverwerking en contractmanagement te stroomlijnen voor alle uitvoerende en regisserende partijen binnen de afvalbranche. Veel verschillende partijen hebben baat bij de functionaliteit die VANG tool biedt.

VANG tool is in het leven geroepen om meer grip op contractuele overeenkomsten tussen de betrokken partijen te krijgen en om data
en prestaties in dit complexe proces inzichtelijk te maken. Met deze heldere inzichten bent u in staat om de prestaties van uw organisatie én die van uw partners naar een hoger niveau te tillen.

Daarnaast helpt registratie in VANG tool te bepalen wat het werkelijke hergebruik van de materialen in alle stromen is. Ook komt in beeld hoe veel besparing nog te realiseren valt op het gebied van CO₂-uitstoot.

Hoe we u verder helpen

VANG tool stelt regieorganisaties in staat om contractafspraken tussen ketenpartners te beheren en de prestaties hierbinnen in de gaten te houden. Zo kunnen aanbod en capaciteit scherp op elkaar afgestemd worden, waardoor een efficiëntere werkwijze gerealiseerd kan worden.

Ketenpartners maken gebruik van functionaliteit voor dataverwerking binnen VANG tool. Zij gebruiken het platform om informatie over de materiaalstromen, transporten en verwerking te beheren.

Door middel van inzicht in deze gegevens en heldere kijk op relevante prestaties van de eigen organisatie en de aangesloten partijen kunnen pijnpunten in het proces geïdentificeerd en aangepakt worden.

Zo gaan we samen op weg naar een circulaire economie.

Wat VANG tool voor u kan betekenen​

Contractmanagement

Door middel van grip op contractafspraken en inzicht in de capaciteiten hierbinnen kunt u met vertrouwen afspraken maken en nakomen.

Diepgang

Naast high-level overzicht biedt VANG tool de mogelijkheid om diep in de data te duiken en zo tot de kern van een vraagstuk te kunnen komen.

Altijd verbonden

Door de online aard van de VANG producten en diensten is uw informatie altijd actueel en zijn uw partners altijd verbonden en op de hoogte.

Inzicht in prestaties

Alle gegevens zijn altijd voorhanden. Zo heeft u altijd actueel inzicht in de laatste cijfers met betrekking tot de prestatie van uw organisatie.

Historische gegevens

Door middel van registratie van gegevens over tijd wordt inzichtelijk wat de gevolgen op termijn van wijzigingen in beleid en contracten zijn.

CO₂-massabalans

VANG tool geeft inzicht in de uitstoot van de gekozen verwerkingsmethode en geeft daarnaast ook inzicht in de mogelijk te realiseren besparing.

Eenduidige rapportage

Duidelijke communicatie door middel van heldere gegevens en duidelijke dashboards, ongeacht de relatie waar u mee om de tafel zit.

Goed beschermde data

Uw data is veilig bij VANG: alleen medewerkers en partners die hier recht toe hebben, krijgen toegang tot gevoelige details.

Werkelijk hergebruik

Inzicht in de mate van circulariteit en werkelijke duurzaamheid van de keten. Zo weet u hoe veel materiaal in de praktijk ook echt opnieuw kan worden toegepast.

Onderdeel van een groter geheel

Naast het directe voordeel van het inzicht wat VANG tool u geeft heeft VANG u veel meer te bieden. We stoppen namelijk niet met het inzichtelijk maken van data.

Onze visie reikt verder. Veel verder.

Aangesloten partijen in de keten die werken met VANG producten en diensten genieten van allerlei vormen van procesoptimalisatie. Het aanleveren van data en het beheren van afvalstromen was nog nooit zo efficiënt en gestroomlijnd, waardoor er minder administratieve last is en tegelijkertijd de ruimte voor fouten significant afneemt.

Zo ontwikkelen we een overkoepelend systeem om het werk van planners en chauffeurs belast met het inzamelen van materiaal effectiever, prettiger en veiliger te maken.

Essentiële functionaliteit

Een greep uit de mogelijkheden

VANG tool is ontwikkeld als registratiesysteem voor uitvoerende partijen en regieorganisaties die actief zijn in de afvalbranche. VANG tool is bedoeld om contract-management en rapportage zo veel mogelijk te stroomlijnen.

Hiernaast vind u de belangrijkste functionaliteit met betrekking tot dit inzicht en beheer op een rij.

Inzicht in…
 • Actuele scheidingspercentages en -gewichten
 • Prestaties van alle betrokken partijen
 • Contracten en capaciteiten hierbinnen
 • Vraag en aanbod van materiaal
 • Details van alle individuele transporten
 • Werkelijk hergebruik van grondstoffen
 • CO₂- en massabalans
Beheer van…
 • Afvalstroomnummers en locaties
 • Inkomende en uitgaande producten
 • Verwerkingsmethode per materiaalstroom
 • Wagenpark, relaties en contactpersonen
 • Verwerkingstarieven per product
 • Factuurcontrole