Interview Marcel Caljouw – Avalex

Vandaag spreekt Dennis met Marcel Caljouw. Als accounthouder gemeente bij Avalex bewaakt Marcel
de kwaliteit van Avalex’ dienstenverlening aan gemeenten.

Interview Maarten Akerboom – Avalex

Vandaag spreekt Dennis (VANG) met Maarten Akerboom. Als financial controller bij Avalex is Maarten verantwoordelijk voor het inzicht in de financiële positie van Avalex. We spraken met hem over zijn ervaringen met de VANG Monitor.

Alle afvalketens zo helder als glas!

Waren alle afval- en grondstoffenketens in Nederland maar zo helder als glas. Dan zouden we zó een vinkje kunnen zetten achter onze duurzaamheidsagenda. En hebben we een glashelder inzicht: waar en hoe wordt het afval verwerkt in Nederland. Dat zou mooi zijn toch?